Giza E&C jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 54 jobs
Nhà Tuyển Dụng Huế Trần
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • [HN] Giza E&C Tuyển kế toán Thanh toán.
 • Công ty CP thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam, 671 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, HN.
 • Cuối tháng lên biên bản kiểm kê quỹ.
GIZA E&C
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tính lương và làm các thủ tục thanh toán và chuyển khoản lương.
 • Làm sổ BHXH, thẻ BHYT cho CBNV, hồ sơ thuế TNCN.
 • Quản lý hồ sơ nhân sự bao gồm:
GIZA E&C
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Kiểm soát (check) chi tiết khối lượng phục vụ thanh quyết toán cho thầu phụ, tổ đội và thanh toán với Chủ đầu tư.
 • Cấp vật tư/thiết bị/máy móc xuống công trường.
GIZA E&C
Hà Nội
13.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và của công ty.
GIZA E&C
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tiếp nhận, kiểm tra, phân loại hồ sơ, chứng từ thu tạm ứng, thu góp vốn, thu vay… Lập phiếu thu, chi và định khoản kế toán.
 • Cuối tháng lên biên bản kiểm kê quỹ.
GIZA E&C
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa.
 • Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
GIZA E&C
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Đã có kinh nghiệm phiên dịch tiếng Hàn, ưu tiên đã phiên dịch trong ngành xây dựng.
 • Làm việc tại dự án xây dựng- Vĩnh Phúc.
 • Dịch văn bản, tài liệu liên quan.
Công ty xây dựng Giza E&C,.
Hà Nội
Easily apply
 • Kiểm soát ( Check) khối lượng thanh toán các đợt Giza - CĐT sau khi BĐH gửi về.
 • Kiểm soát (check) chi tiết khối lượng phục vụ thanh quyết toáncho thầu phụ, tổ…
GIZA E&C
Hà Nội
Easily apply
 • GIZA E&C chỉ liên hệ với những ứng viên được sơ tuyển.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch tuyển dụng, triển khai tuyển dụng theo phạm vi được phân công;
Công ty xây dựng Giza E&C,.
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tập hợp các số liệu từ kế toán chi tiết tiến hành hạch toán tổng hợp, lập các báo biểu kế toán, thống kê, tổng hợp theo qui định của nhà nước và của công ty.