Giao Dịch Viên jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8,416 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công việc chính của Giao dịch viên bao gồm:
 • Giao dịch với khách hàng tại phòng giao dịch chính (TO - Transaction Office) và các phòng giao dịch (SO - Sales…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giao dịch viên Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng teller Bộ phận Chăm sóc Khách hàng việc làm Hồ Chí Minh hành chính Ngân hàng Phòng Giao dịch.
 • Đơn giản về thủ tục.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các giao dịch để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm/ dịch vụ không liên quan đến tiền mặt như các nghiệp vụ liên quan đến Tài khoản, Thẻ,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công việc chính của Giao dịch viên bao gồm:
 • Giao dịch với khách hàng tại phòng giao dịch chính (TO - Transaction Office) và các phòng giao dịch (SO - Sales…
OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện tất cả các công tác giao dịch và chỉ tiêu của Giao dịch viên.
 • Ứng viên quan tâm gửi thông tin theo mẫu của Ngân hàng về địa chỉ email:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, phê duyệt các giao dịch do Giao dịch viên chuyển đến;
 • Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm Kiểm soát viên Giao dịch hoặc 03 năm…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công việc chính của Giao dịch viên bao gồm:
 • Giao dịch với khách hàng tại phòng giao dịch chính (TO - Transaction Office) và các phòng giao dịch (SO - Sales…
SHB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giao dịch tiền mặt, giao dịch chuyển khoản, theo yêu cầu của khách hàng và các công việc khác do lãnh đạo phân công.
 • Cao từ 1.58m trở lên;
Ngân Hàng Á Châu ACB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các giao dịch gửi tiền, rút tiền, chuyển khoản.
 • Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, thuyết phục.
 • Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh.
 • Báo cáo trực tiếp với Trưởng nhóm Giao dịch viên.
 • Trực tiếp thực hiện giao dịch kế toán với khách hàng tại quầy giao dịch;