Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 301 jobs
 • + Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kế toán và kĩ thuật đối với vị trí nhân viên kế toán và nhân viên kỹ thuật.
 • Phát tờ rơi, dán poster….
 • + Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kế toán và kĩ thuật đối với vị trí nhân viên kế toán và nhân viên kỹ thuật.
 • Phát tờ rơi, dán poster….
 • + Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kế toán và kĩ thuật đối với vị trí nhân viên kế toán và nhân viên kỹ thuật.
 • Phát tờ rơi, dán poster….
 • + Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kế toán và kĩ thuật đối với vị trí nhân viên kế toán và nhân viên kỹ thuật.
 • Phát tờ rơi, dán poster….
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • 14h30 – 22h30 (chấp nhận sinh viên làm chuyên ca 2).
 • + Giọng nói không bị lỗi, giao tiếp lưu loát.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Tổng…
 • Nhân viên Bán hàng/giao dịch.
 • Thực hiện các giao dịch với khách hàng tại siêu thị.
 • + Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt.
 • Làm báo cáo hàng tháng.
 • + Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kế toán và kĩ thuật đối với vị trí nhân viên kế toán và nhân viên kỹ thuật.
 • Phát tờ rơi, dán poster….
Bình Định
 • + Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kế toán và kĩ thuật đối với vị trí nhân viên kế toán và nhân viên kỹ thuật.
 • Phát tờ rơi, dán poster….
Bình Phước
 • + Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành kế toán và kĩ thuật đối với vị trí nhân viên kế toán và nhân viên kỹ thuật.
 • Phát tờ rơi, dán poster….
 • Sản phẩm và dịch vụ là những phần mềm, ứng dụng, dịch vụ giá trị gia tăng...(Ví dụ:
 • Dịch vụ 4G, nhạc chờ, internet, truyền hình...).