Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Và Viễn Thông Eay jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28 jobs
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Quảng Bình +1 location
 • Phối hợp với Công ty Điện lực trong công tác giục nợ khách hàng.
 • Thực hiện công tác thu tiền điện, chấm nợ.
 • Báo cáo xử lý các trường hợp phát sinh tại quầy…
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Ninh Thuận
 • Thời gian làm việc 7h30 – 11h30 12h30 – 17h, nộp tiền vào ngân hàng 2 lần/ngày (trước 11h 16h).
 • Thưởng phúc lợi vào các dịp đặc biệt như:
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Kiên Giang
 • Thời gian làm việc 7h30 – 11h30 12h30 – 17h, nộp tiền vào ngân hàng 2 lần/ngày (trước 11h 16h).
 • Thưởng phúc lợi vào các dịp đặc biệt như:
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Đồng Tháp
 • Đồng Tháp , Huyện Thanh Bình.
 • Thời gian làm việc 7h30 – 11h30 12h30 – 17h, nộp tiền vào ngân hàng 2 lần/ngày (trước 11h 16h).
 • Đồng Tháp , Huyện Tháp Mười.
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Tiền Giang
 • Thời gian làm việc 7h30 – 11h30 12h30 – 17h, nộp tiền vào ngân hàng 2 lần/ngày (trước 11h 16h).
 • Thưởng phúc lợi vào các dịp đặc biệt như:
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Đắk Lắk
 • Thời gian làm việc 7h30 – 11h30 12h30 – 17h, nộp tiền vào ngân hàng 2 lần/ngày (trước 11h 16h).
 • Thưởng phúc lợi vào các dịp đặc biệt như:
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Ðà Nẵng
 • Tiếp nhận giải đáp thắc mắc về nội dung chương trình truyền thông, chính sách ưu đãi.
 • Phối hợp với phòng mua sắm, phòng quản trị thương hiệu hoàn thiện hình ảnh…
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Đắk Lắk
 • Thời gian làm việc 7h30 – 11h30 12h30 – 17h, nộp tiền vào ngân hàng 2 lần/ngày (trước 11h 16h).
 • Thưởng phúc lợi vào các dịp đặc biệt như:
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Tây Ninh +2 locations
 • Thời gian làm việc 7h30 – 11h30 12h30 – 17h, nộp tiền vào ngân hàng 2 lần/ngày (trước 11h 16h).
 • Thưởng phúc lợi vào các dịp đặc biệt như:
Giải Pháp Thanh Toán Điện Lực Viễn thông Eay
Thái Bình +2 locations
 • Giao dịch thanh toán hóa đơn tiền điện/nước/viễn thông/ truyền hình cáp;
 • Các huyện thành phố Thái Bình.
 • Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trực tiếp hoặc…