Create your CV - It only takes a few seconds

Giáo Dục Thành Thành Công Ttc Education jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

Giáo Viên Tiểu Học - Trường Liên Cấp TTC Tây Ninh

Giáo Dục Thành Thành Công TTC Education
Tây Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Sẵn sàng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và các lực lượng giáo dục khác trong công tác.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Tây Ninh , Thành phố Tây Ninh.

Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Giáo dục Thành Thành Công TTC Education
Lâm Đồng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thu thập bảng chấm công hàng tháng đúng thời điểm, tiến hành rà soát ngày công, các loại nghỉ phép, ốm, ngoài giờ … để lập bảng tổng hợp công hàng tháng.

Chuyên Viên Nhân Sự Tổng Hợp

Giáo dục Thành Thành Công TTC Education
Tây Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Hết lòng với công việc.
 • Trung thực trong công việc.
 • Thực hiện công tác tính lương.
 • Xây dựng các công cụ tuyển dụng.
 • Tây Ninh , Thành phố Tây Ninh.

Bếp Trưởng

Giáo dục Thành Thành Công TTC Education
Đồng Nai
7.500.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, phân công công việc và bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho nhân viên trong tổ.
 • Đồng Nai , Thành phố Biên Hòa.
 • Lập định lượng khẩu phần ăn theo món.

Giáo Viên Mầm Non

Giáo dục Thành Thành Công TTC Education
Bến Tre
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Tổ chức các hoạt động giáo dục.
 • Biết cách chăm sóc giáo dục trẻ.
 • Tham gia hỗ trợ công tác chuyên môn khác.
» Create your CV - It only takes a few seconds