Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Sát Công Trình jobs in Khánh Hòa

Sort by: relevance - date
Page 1 of 145 jobs
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ DỰ ÁN CORE ASIA
Khánh Hòa
 • Giám Sát Công Trình,Thi Công.
 • Hoàn thiện công trình xây dựng.
 • Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công được duyệt.
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM DINH DƯỠNG NUTIFOOD BÌNH...
Khánh Hòa
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát việc xây dựng cửa hàng mới (kiểm tra biện pháp, quá trình, chất lượng thi công).
 • Có kinh nghiệm giám sát xây dựng, việc thực hiện các công việc của đơn…
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát việc xây dựng cửa hàng mới (kiểm tra biện pháp, quá trình, chất lượng thi công).
 • Có kinh nghiệm giám sát xây dựng, việc thực hiện các công việc của đơn…
TM - XD - DV Bee Nha Trang
Khánh Hòa
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công được duyệt.
 • Kiểm tra khối lượng thi công và tổ chức thực hiện công tác…
LOTTE MART VIỆT NAM
Khánh Hòa
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Đào tạo, đánh giá và phân công công việc cho nhân viên dưới quyền.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin [STORE NHA TRANG] - GIÁM SÁT NHÂN SỰ cách đây lúc…
QUẢN LÝ DỰ ÁN COREASIA
Khánh Hòa
 • Hoàn thiện công trình xây dựng.
 • Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công được duyệt.
 • Lập các báo cáo ngày, tuần.
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANZ
Nha Trang
 • Quản lý, triển khai công tác thi công tại công trình;
 • Tham gia công tác kiểm tra giám sát thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công theo đúng với thiết kế…
Forio Nha Trang
Khánh Hòa
 • Phân chia, giám sát công việc nhân viên buồng phòng:
 • Giám sát quá trình làm việc của nhân viên buồng phòng, kịp thời sửa các lỗi sai để đảm bảo phòng được dọn…
Thiện Long Nha Trang
Khánh Hòa
 • Theo dõi quản lý chặt chẽ vật tư, trang thiết bị phục vụ công trình, lập kế hoạch thu hồi hoặc thanh lý sau khi công trình hoàn thành.
 • Toàn thời gian cố định.
Công Ty Cp Xây Dựng & Cgcn Việt Nam
Khánh Hòa
7.000 VNĐ một giờ
 • Tiến hành giám sát công việc thi công thực tế của các tổ đội trên công trường,kiểm tra và đo đạc kết quả thi công thực tế làm căn cứ hoàn công.
Overall, how relevant are these jobs?