Giám Đốc Quản Lý Dự Án Xây Dựng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1,593 jobs
thương mại Diệu Linh
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng quản dự án.
 • Quản các giai đoạn dự án:
 • Thiết kế - dự toán, đấu thầu, quản hợp đồng, thanh quyết toán dự án.
 • Quản các Ban QLDA về thi công:
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản Dự Án - Xây Dựng.
 • (xin cấp phép xây dựng, quản dự án xây dựng).
 • Xây dựng nhân sự phòng dự án.
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty lựa chọn phương án tổ…
CôngTy Tư Vấn Quản Xây Dựng Delta
Khánh Hòa
 • Tư vấn giám sát Trưởng / GĐ DA thi công xây dựng & lắp đặt thiết bị công trình xây dựng.
 • Tư vấn Quản Dự án (làm việc cho Chủ Đầu Tư) - ưu tiên ứng viên có CN…
Phú Minh Sơn
Bắc Ninh
 • Có kinh nghiệm quản dự án xây dựng, giám sát thi công.
 • Kỹ năng quản lãnh đạo và xây dựng kế hoạch tốt.
 • Có chứng chỉ hành nghề quản công trình xây dựng…
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có chứng chỉ quản dự án/giám đốc dự án.
 • Quản và điều phối dự án:
 • Xây dựng sơ đồ nhân sự cho dự án;
 • Xây dựng kế hoạch, quy trình, quy định, mục tiêu, chiến…
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản dự án.
 • Quản nhân sự trong dự án:
 • O Quản , kiểm soát các thay đổi và rủi ro của dự án.
 • O Kiểm soát nguồn lực dự án.
XD&SLN Trung Dũng
Quận 7
 • Ban quản dự án.
 • Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm quản dự án xây dựng với vị trí công tác, loại và qui mô dự án tương tự.
 • Báo cáo cho Giám đốc.
DIGITEL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển khai dự án.
 • Quản các kênh telesales, direct sales của dự án.
Công Ty Tư Vấn Quản Xây Dựng Delta
Khánh Hòa
 • Tư vấn Quản Dự Án.
 • Tư vấn Quản Xây dựng - Tư vấn Giám sát Thi công Xây dựng.
 • CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN XÂY DỰNG DELTA.
 • Quản lý/điều hành/ Xây dựng/thủy lợi.
Nội Thất Đông Ngô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TUYỂN DỤNG QUẢN DỰ ÁN.
 • Cùng với Ban giám đốc xây dựng và hoàn thiện quy trình triển khai dự án.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản dự án ở vị trí nhà thầu.