Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 521 jobs
IIG Vietnam
Hà Nội
 • Kiểm tra và tham mưu tất cả hồ sơ trình Ban Giám đốc.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Ban Thư ký - Trợ lý và Ban Giám đốc.
HRchannels.com
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Software Development Director | Giám Đốc Phát Triển Phần Mềm (IT, $3000, NT5522).
 • Graduated university in IT or related fields.
 • Nghiên cứu phát triển sản phẩm.
Công ty CP thủy sản Việt Úc
An Giang
 • Thực hiện một số yêu cầu của trưởng phòng và Ban giám đốc;
 • Quản trị hệ thống máy tính, quản lý server và hệ thống mạng đơn giản;
 • Được lo ăn ở ngay tại công ty;
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • FLC STONE_Nhân viên IT văn phòng [- triệu] IT IT phần cứng IT văn phòng nhân viên IT FLC STONE_Nhân viên IT Support [- triệu] FLC STONE_Nhân viên IT Support [-…
CÔNG TY 100% NHẬT BẢN
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một năm
 • Làm việc dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc hoặc người giám sát trực tiếp người Nhật.
 • Đưa ra giải pháp về công nghệ thông tin tới ban giám đốc.
Công Ty Linagora Vietnam
Hà Nội
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • Experience in the IT sector/ IT project is highly regarded.
 • Good knowledge of IT sector, technology trends, market;
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Dương Kính
Quảng Nam
 • Và thực hiện các công việc khác của Ban Giám đốc.
 • IT Support,Quản Trị Hệ Thống,Quản Trị Mạng.
 • Quản lý mạng, máy tính, bảo trì các thiết bị máy tính, máy photo,…
Gjobs
Hà Nội
 • Set up and oversee the company’s finance IT system.
 • Drive the financial planning of the company by analyzing its performance and risks.
Đầu tư Đại Dương Kính
Quảng Nam
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Và thực hiện các công việc khác của Ban Giám đốc.
 • Quản lý mạng, máy tính, bảo trì các thiết bị máy tính, máy photo, scan….
 • Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên.
Amc Pacific Việt Nam
Nghệ An
 • Xử lý các công việc tổng hợp liên quan đến báo cáo, các phần mềm nội bộ theo sự chỉ đạo của giám đốc công ty.
 • Xử lý các sự cố về mạng LAN, WAN.