Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,373 jobs
HRchannels.com
Hà Nội
 • Project Development Director | Giám Đốc Phát Triển Dự Án ($5000, LH5506).
 • Our client is a Vietnamese trading company,now looking for a Project Development…
Hà Nội
 • Điều phối, đôn đốc, giám sát tiến độ và chất lượng chương trình, dự án của Tập đoàn và CTTV.
 • Xây dựng kế hoạch, phương pháp và tiến hành hoạt động đánh giá hiệu…
SAVIS Vietnam
Hà Nội
 • Điều phối tổng thể các hoạt động của dự án tích hợp và dự án phần mềm.
 • Xây dựng và quản lý kế hoạch phát triển dự án;
 • Quản lý các tài liệu và hồ sơ của dự án;
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Giám Đốc Dự Án cách đây lúc 2020-03-30 15:10:02.
 • Hồ sơ, tài liệu dự án.
 • Tổ chức kiểm soát tiến độ thi công.
Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • Ưu tiên người có chứng chỉ PMP hoặc được đào tạo chuyên sâu về quản lý dự án.
 • Giám sát, giao việc và ủy quyền:
 • C trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.
HRchannels.com
Hà Nội
 • Giám Đốc Kinh Doanh Dự Án (Cáp Điện, $1500, MT6542).
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty Việt Nam, hiện đang tìm kiếm một Giám Đốc Dự Án Kinh Doanh tại Hà…
ASG
Hà Nội
 • Xây dựng phương án vốn tổng thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cần tài trợ cho các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt;
Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao
Hà Nội
 • Nắm bắt chính xác các yêu cầu từ ban giám đốc và các ban chức năng trong quá trình triển khai dự án.
 • Công tác đối ngoại phát hành những thông tin chính thức của…
 • Website tìm việc làm 123job.vn cập nhật tin Giám Đốc Dự Án Cao Cấp cách đây lúc 2020-03-31 17:30:01.
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • Manage daily tasks of project.
Bách Việt
Hà Nội
 • Lập các kế hoạch tổng thể về triển khai thi công tại các dự án.
 • Có kinh nghiệm triển khai các dự án đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đến khi thi công.
Overall, how relevant are these jobs?