Create your CV - It only takes a few seconds

Giám Đốc Dự Án jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4,039 jobs

Giám Đốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs)

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám Đốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs).
 • Giám Dốc Dự Án (Chủ Đầu Tư Bđs).
 • Tối thiểu 5- 10 năm kinh nghiệm làm Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng lớn.

Giám đốc phát triển dự án đầu tư

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám đốc phát triển dự án đầu tư.
 • Đôn đốc và quản lý việc triển khai dự án.
 • Các yêu cầu khác liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Giám đốc Dự án theo quy định…

Giám Đốc Dự Án

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kita Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch, báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng cho Phó Tổng Giám đốc dự án.
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.
 • Quản lý dự án đầu tư.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

Quản lý Dự án (Giám đốc dự án)

AZB Industrial Construction
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về tính hiệu quả của toàn bộ dự án.
 • Lập định biên nhân sự và quản lý nguồn lực triển khai dự án.
 • Khám sức khỏe định kỳ.

Giám đốc Dự án

Tập Đoàn Thiên Ân
Hà Nội
 • Ưu tiên người có chứng chỉ PMP hoặc được đào tạo chuyên sâu về quản lý dự án.
 • Giám sát, giao việc và ủy quyền:
 • C trao đổi chi tiết trong quá trình phỏng vấn.

Giám đốc dự án - Project Director

DIGITEL
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển khai dự án.
 • Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của Ban…

Trưởng bộ phận dự án

 • Thực hiện dự án theo Kế hoạch.
 • Thông báo cho tất cả các tiến trình của dự án thông qua các báo cáo dự án, đánh giá,...
 • Quản Lý Dự Án,Truyền Thông/Báo Chí.

Giám Đốc Dự Án Phát Triển Nông Nghiệp

KVY VIỆT NAM
Tiền Giang
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm trước ban tổng giám đốc mọi hoạt động của dự án.
 • Thay mặt ban giám đốc thực hiện các công việc đối nội, đối ngoại của dự án.

Trợ Lý Ban Giám Đốc

Kids Plaza
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc với Ban Giám đốc để điều phối và giám sát hoạt động hàng ngày.
 • Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

Trợ Lý Giám Đốc

DV-TM Tân Cường Minh (TCM)
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Hỗ trợ công việc hàng ngày của Giám đốc:
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
 • Duy trì và phát triển database dự án cho công ty.
 • Tinh thần phục vụ cao.