Create your CV - It only takes a few seconds

Gem Center jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trong suốt những năm qua, GEM Center đã trở thành cầu nối giữa nhà tổ chức và người tham dự cùng những kỷ lục vô cùng đáng tự hào.
  • Việc làm đã hết hạn.
CÔNG TY CỔ PHẦN PQC
Thành phố Hồ Chí Minh
18.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Phó Bộ Phận F&B - GEM Center cách đây lúc 2019-10-23 05:30:02.
  • 12 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Phó Bộ Phận F&B…
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trong suốt những năm qua, GEM Center đã trở thành cầu nối giữa nhà tổ chức và người tham dự cùng những kỷ lục vô cùng đáng tự hào.
  • Việc làm đã hết hạn.
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Trong suốt những năm qua, GEM Center đã trở thành cầu nối giữa nhà tổ chức và người tham dự cùng những kỷ lục vô cùng đáng tự hào.
  • Việc làm đã hết hạn.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds