Create your CV - It only takes a few seconds

Gà Rán Pizza 3 Râu jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Bán Hàng (Part Time)

RÁN PIZZA 3 RÂU
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Nhận order của khách chuẩn bị sản phẩm và bán hàng.
  • Dọn dẹp vệ sinh sau ca làm.
  • Đối soát thông tin bán hàng và sản lượng bán hàng trong ngày.

Nhân Viên Bán Hàng (Full Time)

RÁN PIZZA 3 RÂU
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Nhận order của khách chuẩn bị sản phẩm và bán hàng.
  • Dọn dẹp vệ sinh sau ca làm.
  • Đối soát thông tin bán hàng và sản lượng bán hàng trong ngày.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email