Fushan Technology Vietnam LLC Nokia Branded Business jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC NOKIA BRANDED BUSINE...
Bắc Ninh
  • Chịu trách nhiệm theo dõi kế hoạch sản xuất trong ca và thực hiện đơn hàng sản xuất.
  • Thực hiện việc phát hành (Release) và phân bổ (Allocate) PON theo đúng kế…
FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC NOKIA BRANDED BUSINE...
Bắc Ninh
  • Quản lý dây chuyền sản xuất (FA/BA) nhằm đảm bảo:
  • Chịu trách nhiệm toàn bộ dây chuyền được phân công.
  • Đảm bảo nguồn lực cho sản xuất.
  • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC NOKIA BRANDED BUSINE...
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
  • Thực hiện duy trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc Tool/ Jig/Carrier trên dây chuyền lắp ráp sản phẩm, hệ thống máy kiểm tra chất lượng theo KPI nhà máy.
FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC NOKIA BRANDED BUSINE...
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
  • Chịu trách nhiệm phân tích và báo cáo lỗi sản phẩm trên dây chuyền sản xuất.
  • Thực hiện kiểm tra, đánh giá quy trình sản xuất hiện tại, quy trình mới, sản phẩm…
» Create your CV - It only takes a few seconds