Create your CV - It only takes a few seconds

Full Time Sản Xuất jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 639 jobs

Quản Lý Sản Xuất (Decoration Manager)

Công Ty TNHH Bao Bì Alpla (Việt Nam)
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giám Sát Sản Xuất,Quản Lý Điều Hành.
 • Salary and position is reviewed 1 time a year.
 • Full knowledge of process of plastics manufacturing.

Kế Toán Sản Xuất (Quy Nhơn)

Visimex JSC
Bình Định
 • Kế Toán Sản Xuất (Quy Nhơn).
 • Theo dõi, giám sát, làm các thủ tục xuất vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất kinh doanh kịp thời, chính xác, tuân…

Quản lý sản xuất nông sản

Visimex JSC
Bình Định
 • Quản lý sản xuất nông sản.
 • Chuẩn bị công cụ lao động, vật tư đầy đủ cho sản xuất và có đề xuất cung cấp bổ sung.
 • Có kỹ năng quản lý.
 • Có kỹ năng giám sát.

Kế Toán Sản Xuất (Bắc Tân Uyên - Bình Dương)

Visimex JSC
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Kế Toán Sản Xuất (Bắc Tân Uyên - Bình Dương).
 • Theo dõi, giám sát, làm các thủ tục xuất vật tư, hàng hoá, nguyên vật liệu để phục vụ sản xuất kinh doanh kịp thời…

Trưởng Nhóm Sản Xuất In Bao Bì

NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trưởng Nhóm Sản Xuất In Bao Bì.
 • Đảm bảo sản xuất đầy đủ và đúng thời gian, thực hiện tốt các qui định về kiểm soát chất lượng sản phẩm.
 • Đào tạo nhân viên mới.

Industrial Engineering Staff – Nhân Viên Quy Trình Sản Xuất

UBASE INTERNATIONAL INC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Industrial Engineering Staff – Nhân Viên Quy Trình Sản Xuất trong ngành Sản Xuất, Dệt may/Da giày, Thời trang được tuyển dụng tại Hồ…

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

NIC's Client
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất.
 • Phối hợp với Bộ phận QLCL, Kiểm soát Quy trình để kiểm soát chất lượng của các sản phẩm sản xuất.
 • TOEIC 450 hoặc tương đương.

Giám Đốc Sản Xuất(Nhựa) – Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh – Đức...

NIC's Client
Long An
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Yêu cầu các Bộ phận thuộc lĩnh vực sản xuất báo cáo định kỳ, đột xuất khi có nhu cầu.
 • Được quyền điều hành toàn bộ khối sản xuất của các Xưởng.

Quản Lý Sản Xuất - (Đức Hòa, Long An)

NIC's Client
Long An
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý sản lượng và chất lượng sản phẩm, đảm bảo sản xuất đúng tiến độ.
 • Quản Lý Sản Xuất - (Đức Hòa, Long An).
 • Quản Lý Sản Xuất - (Đức Hòa, Long An).

Phó Giám Đốc Sản Xuất (thép, sắt ống)

NIC's Client
Long An
 • Phó Giám Đốc Sản Xuất (thép, sắt ống).
 • 05 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí trong sản xuất thép ống.
 • 05 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí trong sản xuất thép ống.