Create your CV - It only takes a few seconds

Fpt Securities jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 49 jobs
FPT Securities
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập báo cáo phân tích, định giá doanh nghiệp;
 • Lập báo cáo phân tích ngành phụ trách;
 • Theo dõi và cập nhật báo cáo của doanh nghiệp và ngành mình phụ trách;
 • FPT Software is seeking Chief Technology Officer for Center of Expertise (CoE).
 • Develop new security strategies to manage emerging risks in Cloud & agile…
Ðà Nẵng
 • Maintain security, backup, and redundancy strategies.
 • FPT Care insurance plan for all employees.
 • FPT Software đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT - Tuyển Security Presale & System Presale (lương 15 – 20tr).
 • Security Presale ( An Ninh Bảo Mật ).
 • Để phục vụ cho công việc.
Hà Nội
 • Tìm hiểu về FPT tại đây.
 • Working with technology level top gun at FPT (x).
 • Ensure software meets all requirements of quality, security, modifiability,…
Bình Định
 • Spring (Spring Core, Spring MVC, Spring Security, Spring Data) and ORM (JPA, Hibernate).
 • Develop high-quality software design and architecture.
 • Có kinh nghiệm IT, infra, security (không cần có kinh nghiệm develop, IT nhiều).
 • Phụ trách mảng IT System , giúp triển khai các IT policy và security policy của…
FPT Securities
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tìm kiếm và duy trì mối quan hệ với khách hàng;
 • Thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán;
 • Tư vấn đầu tư cho khách hàng và hỗ trợ khách hàng trong giao dịch…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Security Presale ( An Ninh Bảo Mật ).
 • Network Security Presale ( An Ninh Mạng ).
 • Security Presale (( An Ninh Bảo Mật ).
 • Ban Tuyển Dụng Nhân Sự FPT – FTI.
FPT Securities
Hà Nội
 • Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) trân trọng thông báo tuyển dụng vị trí Thực tập/Học việc Lập trình viên Web (HTML5/Javascript/.Net) tại Trung Tâm Công…