Create your CV - It only takes a few seconds

Fpt Nhân Viên Văn Phòng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 531 jobs
Hà Nội
 • Được trải nghiệm môi trường làm việc văn minh, hiện đại và giàu bản sắc văn hóa của FPT;
 • Học và tìm hiểu các quy trình tuyển dụng và quản trị nhân sự của FPT IS…
Hà Nội
 • Thực hiện các công việc hành chính, văn phòng, đảm bảo cơ sở vật chất, công tác tổng hội và văn hóa đoàn thể.
 • Thủ tục ký hợp đồng mới, chuyển đổi hợp đồng, chấm…
Synnex FPT
Hà Nội
 • Tin học văn phòng cơ bản (Đặc biệt Word và Excel).
 • Báo cáo và tham gia các hoạt động chung của văn phòng.
 • FTG.LT - Họ tên ứng viên.
 • Ưu tiên ứng viên nộp sớm.
FPT Food Process Technology Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, đôn đốc chương trình đào tạo của nhân viên gắn với KPI và vị trí công tác của từng nhân viên.
 • Là cầu nối giữa Ban GĐ và người lao động, nắm rõ tâm tư,…
Công Ty TNHH Fpt Food Process Technology Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, đôn đốc chương trình đào tạo của nhân viên gắn với KPI và vị trí công tác của từng nhân viên.
 • Hành chính Văn phòng,Quản Trị Nhân Sự (HR).
CHỨNG KHOÁN FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vị trí [hcm] công ty cổ phần chứng khoán fpt (fpts) tuyển dụng chuyên viên, thực tập sinh-time:
 • Bạn đang xem vị trí [hcm] công ty cổ phần chứng khoán fpt (fpts)…
Hà Nội
 • Tòa văn phòng Keangnam Landmark 72.
 • Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT.
 • Chấp nhận ứng viên chưa kinh nghiệm;
Hà Nội
 • Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel.
 • CV (Curriculum Vitae) - Bản Lý lịch ứng viên tự soạn (ghi rõ thông tin cá nhân, trình độ, kinh nghiệm,…).
Synnex FPT
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Cấp phát văn phòng phẩm, nước uống….
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm ở vị trí hành chính văn phòng.
 • Có kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt.
Công Ty Cổ Phần Viện Máy Tính Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chấm công cho nhân viên, theo dõi giờ giấc nhân viên.
 • Công ty có đài thọ tiền ăn và ở lại cho Nhân viên ngay tại công ty dành cho các nhân viên không có nhà…