Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 407 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • You will lead strategy development, strategic alliances and annual planning process, business capture, project management Business governance and asset…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Identify local market trends and needs, and identify alliances with hardware / software partners in order to offer a total solution to customers.
 • First Alliances đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Prinpical- International Kindergarten trong ngành Giáo dục / Đào tạo…
 • First Alliances đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Assistant Brand Manager trong ngành Tiếp thị / Marketing,, Bán lẻ /…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • First Alliances đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Senior Chemical Engineer (Footwear/HCM) trong ngành Dệt may / Da giày…
 • First Alliances đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Branch Director trong ngành Ngân hàng,, Bảo hiểm,, Tài chính / Đầu tư…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • First Alliances đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Recruitment Consultant trong ngành Tư vấn,, Nhân sự,, Ngân hàng được…
 • First Alliances đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Business Development _ Biotechnology trong ngành Bán hàng / Kinh…
30.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • First Alliances đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Factory Manager trong ngành Sản xuất / Vận hành sản xuất…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • First Alliances đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm SOURCING MANAGER (Wood Pellet) trong ngành Lâm Nghiệp,, Thu mua / Vật…