Fecon Vietnam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 11 jobs
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường.
 • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường theo kế hoạch và tiến độ tổng thể đã được phê duyệt của dự…
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Quản lý thiết bị được giao:
 • Lập và cập nhật các hồ sơ về tình trạng máy móc thiết bị, kế hoạch sửa chữa, thay thế để đảm bảo an toàn thiết bị công trường.
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Tiếp nhận, xử lý, luân chuyển/phát hành và lưu trữ các văn bản đến bên ngoài, văn bản đi, văn bản nội bộ của công ty theo đúng quy trình, quy định.
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Thực hiện các công tác nhằm đảm bảo công ty hoạt động tuân thủ đúng pháp luật.
 • Chủ động cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan.
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Lập và thực thi chiến lược, thiết kế kiến trúc hệ thống cho hệ thống .
 • Xác định các KPI chủ chốt, lập kế hoạch hoạt động hàng năm, phân bổ KPI, tổ chức hoạt…
FECON Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch tổ chức thi công gồm:
 • Tiến độ, nhân lực, vật tư, máy móc thiết bị ….
 • Lập biện pháp thi công chi tiết, kiểm tra, giám sát kỹ thuật, chất lượng, tiến…
FECON Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý điều hành thi công công trình đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ.
 • Kiểm soát sự thay đổi và kịp thời điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án.
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Quản lý trực tiếp công tác thi công hiện trường.
 • Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường.
 • Lập kế hoạch và quản lý công việc được giao theo kế hoạch…
FECON Vietnam
Hà Nội
 • Tham gia vào quản lí thiết bị tại chi nhánh.
 • Tổ chức, thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị (máy xây dựng);
FECON Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập dự toán, bảng chào giá, lập hồ sơ thầu và tham gia đấu thầu.
 • Thực hiện thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán, theo dõi và phối hợp quản lý công nợ.