Create your CV - It only takes a few seconds

Fe Credit jobs

Page 1 of 298 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
Regular cooperate with Credit Assessment Operation Solution Unit to ensure project’s quality. Research market trending and technology innovation.
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ 4S Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
Sử dụng hệ thốngCall - Center để liên hệ với khách hàng nhắc nhở hạn thanh toán, tìm hiểu nguyên nhân và thuyết phục khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ…
Thành phố Hồ Chí Minh
Đưa ra ý tưởng cho dự án: Nghiên cứu xu hướng từ thị trường và đổi mới về công nghệ. Tiếp cận các nhà thầu tiềm năng trong việc đưa ra giải pháp triển khai vào…
Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Fe Credit, PRU, MB, HD SAISON,.. Có khả năng tự tuyển dụng và đào tạo nhân viên TLs / Sales dưới cấp. Khu vực hoạt động từ Thanh Hóa-Bình Thuận + các tỉnh Tây…
Thành phố Hồ Chí Minh
Được đào tạo về quy trình quản lý hồ sơ nhân viên. Hỗ trợ bộ phận Nhân sự trong việc quản lý hồ sơ nhân viên, các loại hợp đồng và văn bản. Không làm thứ 7, CN.
Thành phố Hồ Chí Minh
Thực hiện nghiên cứu thị trường và khảo sát khách hàng. Thực hiện lấy chữ ký trên các tờ trình của Trung Tâm Kinh Doanh Thẻ và theo dõi tình trạng tờ trình.
Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
Tuyển dụng nhân viên, CTV hoạt động lĩnh vực cho vay tín chấp. Chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp, đào tạo nhân viên, CTV tín dụng. Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả chi tiết công việc. Tạo, cập nhật hệ thống báo cáo định kỳ. Tạo, cập nhật công cụ phòng ngừa và phát hiện gian lận. Thành thạo PL/ SQL / Oracle.
Thành phố Hồ Chí Minh
Coordinate projects in the Innovation Center in reviewing scope, benefits, assisting in structuring and executing projects, communicating within project team…
Thành phố Hồ Chí Minh
Theo dõi quá trình thẩm định hiện trường từ khi bắt đầu tới khi kết thúc và nhập liệu kết quả thẩm định lên hệ thống, đảm bảo thông tin nhập liệu chính xác.