Fao jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs
FAO
Việt Nam
  • FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT.
  • FAO seeks gender, geographical and linguistic diversity in order to best serve FAO Members in all regions.
FAO
Việt Nam
  • FAO IS A NON-SMOKING ENVIRONMENT.
  • FAO seeks gender, geographical and linguistic diversity in order to best serve FAO Members in all regions.
United States Embassy Hanoi
Hà Nội
  • At least five years’ experience working in epidemiology and disease surveillance, with the MOH, MARD or other public health programs and a familiarity with USG…
FAST
Hà Nội
  • Đào tạo hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm FAO.
  • Tư vấn, triển khai tích hợp hóa đơn điện tử với phần mềm FAO.
  • Thành thạo Word, Excel, Power point.
Hóa Dược Quốc Tế Hà Nội
Hà Nội
  • Theo dõi, bổ sung hồ sơ đăng ký thuốc và thực phẩm chức năng nhập khẩu.
  • Phụ trách mảng xin giấy phép nhập khẩu ( Bộ Y tế, Bộ Công thương, Cục vệ sinh an toàn…
» Create your CV - It only takes a few seconds