Create your CV - It only takes a few seconds

Fabbi Jsc jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs

Fresher Python

Fabbi JSC
Hà Nội
4.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia đào tạo training, tìm hiểu về Python.
 • Tham gia các dự án thực tế trong thời gian đào tạo.
 • Hướng dẫn, hỗ trợ về lộ trình sự nghiệp.

NodeJS Developer

Fabbi JSC
Hà Nội
 • Tham gia vào dự án của khách hàng Nhật Bản sử dụng công nghệ Node JS.
 • Training tech và cách làm việc cho các member khác khi có yêu cầu.

Ruby on Rails Developer new

Fabbi JSC
Hà Nội
 • Xây dựng hệ thống web MVC sử dụng Ruby on Rails trên platform của Shopify.
 • Triển khai, vận hành, bảo trì các hệ thống web sau khi release.

Graphic Design

Fabbi JSC
Hà Nội
 • Tạo điều kiện để nhân viên có thể công tác ngắn hạn tại Nhật Bản hoặc làm việc dài hạn tại Fabbi JC.
 • Thực hiện các sản phẩm về Graphic Design/Media do đơn vị…

System Engineer

Fabbi JSC
Hà Nội
 • Tạo điều kiện để nhân viên có thể công tác ngắn hạn tại Nhật Bản hoặc làm việc dài hạn tại Fabbi Japan.
 • Tham gia phát triển dự án cùng bộ phận AI hướng đến các…

BrSE - Kỹ sư cầu nối tiếng Nhật

Fabbi JSC
Hà Nội
 • Tạo điều kiện để nhân viên có thể công tác ngắn hạn tại Nhật Bản hoặc làm việc dài hạn tại Fabbi Japan.
 • Làm việc tại Việt Nam hoặc Nhật Bản.

ReactJS Developer

Fabbi JSC
Hà Nội
 • Tạo điều kiện để nhân viên có thể công tác ngắn hạn tại Nhật Bản hoặc làm việc dài hạn tại Fabbi JP.
 • Tham gia vào dự án của khách hàng Nhật Bản sử dụng công…

React Native

Fabbi JSC
Hà Nội
 • Tham gia phát triển dự án sử dụng React Native.
 • Nghiên cứu và đề xuất các công nghệ mới vào dự án.
 • Tham gia training cho đồng nghiệp khi cần.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email