Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 129 jobs
Khánh Hòa
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi và báo cáo tiến độ thi công, tiến độ + hoàn thiện hồ sơ (pháp lý, chất lượng, khối lượng...).
 • Tiến dộ nghiệm thu- thanh toán - quyết toán.
Khánh Hòa
 • Thực hiện tiếp nhận/ tổng hợp nhu cầu:
 • Nhân sự, thiết bị thi công, sản xuất...của các dự án, theo dõi việc thực hiện các kế hoạch theo tiến độ hợp đồng và thực…
Bình Dương
 • Báo cáo tăng, giảm, chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động.
 • Cập nhật thông tin vào phần mềm NS.
 • Lưu trữ toàn bộ hồ sơ nhân sự cho cán bộ công nhân viên nhà…
Khánh Hòa
 • Giám sát tiến độ nhập vật tư và chất lượng vật tư theo đề nghị đã duyệt.
 • Giám sát tiến độ và chất lượng gia công, sản xuất theo bản vẽ gia công đã duyệt.
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm nhận công việc thiết kế theo các đơn hàng được phân công từ các cấp Lãnh đạo Phòng.
 • Thống kê khối lượng, bản vẽ các sản phẩm phục vụ báo giá và sản xuất.
Ðà Nẵng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Đảm bảo sự ổn định của hệ thống mạng LAN, Internet.
 • Quản lý hệ thống máy tính và các thiết bị văn phòng.
 • Quản lý hệ thống máy chủ:
 • Có kinh nghiệm 1 năm trở lên.
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY EUROWINDOW - LÔ 15 KHU CÔNG NGHIỆP QUANG MINH - MÊ LINH - HÀ NỘI*.
 • Thực hiện chức năng kiểm soát kế hoạch vật tư:
Bình Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập vật tư theo chỉ đạo của Thủ kho.
 • Xuất kho theo chỉ đạo của Thủ kho.
 • Vào số liệu nhập, xuất kho vật tư.
 • Đối chiếu với kế toán công ty.
Khánh Hòa
 • Tiếp nhận kế hoạch công việc hằng ngày, tuần, tháng từ GĐ BQLCDA.
 • Phối hợp với CHT lập bảng kế hoạch ngân sách dự án dựa trên tiến độ, khối lượng công việc,…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Rà soát, thẩm tra thông tin các văn bản.
 • Tham gia đàm phán, kiểm tra hoặc soạn thảo các hợp động kinh tế, lao động...
 • Có thể thực hiện các thủ tục tố tụng.