Epmt jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Company
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 11 jobs
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên viên Quản lý dự án.
 • Công nghệ thông tin/ IT phần mềm.
 • O Lập kế hoạch triển khai tổng thể dự án.
 • O Tổ chức họp khởi động dự án (nội bộ & khách hàng).
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế đồ họa – Graphic Designer.
 • Công nghệ thông tin/ Thiết kế mỹ thuật/Thiết kế đồ họa website.
 • Thiết kế layout giao diện nền tảng website.
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng các ứng dụng Web dựa trên Framework có sẳn của Cty trên nền tảng ASP.NET MVC.
 • Viết các script sql để xử lý dữ liệu.
 • Kỹ năng và kinh nghiệm:
EPMT
Hà Nội
 • Khảo sát và phân tích các yêu cầu từ khách hàng.
 • Xây dựng tài liệu nghiệp vụ dựa trên kết quả khảo sát.
 • Phân tích, truyền tải và trao đổi với đội ngũ kỹ thuật…
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng các ứng dụng web (hệ thống điều hành, website thương mại, module web) dựa trên Framework có sẳn của Cty trên nền tảng ASP.NET MVC.
EPMT
Hà Nội
 • Tham gia xây dựng các dự án về Thành phố thông minh, làm việc với các đối tác nước ngoài để đánh giá giải pháp cho các ứng dụng cần xây dựng TP Thông minh.
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng các ứng dụng Web (hệ thống điều hành, website thương mại, module web) dựa trên Framework có sẵn của công ty trên nền tảng .NET.
EPMT
Hà Nội
 • Làm việc theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban dự án.
 • Triển khai cài đặt hệ thống phần mềm.
 • Giới thiệu, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng phần mềm sau khi triển khai.
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế chi tiết ứng dụng (DDD) và thiết kế Database dựa trên tài liệu yêu cầu phần mềm (SRS).
 • Lập trình ứng dụng theo tài liệu thiết kế chi tiết (DDD).
EPMT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập trình ứng dụng di động cho Android và iOS dựa trên nền tảng Xamarin.
 • Viết API tương tác server và ứng dụng.
 • Kỹ năng và kinh nghiệm:
 • Khả năng làm việc nhóm.