Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Elegant Team Manufacturer Ltd jobs

Page 1 of 1 jobs
Elegant Team Manufacturer Ltd
Bắc Ninh
  • Nhận Mẫu từ Phòng Kỹ Thuật.
  • May mẫu sản phẩm trước khi sản xuất hàng loạt.
  • Duy trì tốt thực hành 5S về vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc.
  • Nhiệm vụ khác được giao.
» Create your CV - It only takes a few seconds