Create your CV - It only takes a few seconds

Dvn jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Nhân viên Thủ kho

DVN Sài gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
5.500.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • + Công tác Thủ kho lt;br / gt;
  • Lt;br / gt;- Kiểm tra các chứng từ yêu cầu nhập / xuất hàng theo đúng quy định.
  • Theo dõi hàng hóa xuất nhập tồn lt;br / gt;

Nhân viên Sales Admin - Thư ký phòng Sales

DVN Sài gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Thủ tục, hồ sơ, giấy tờ liên quan đến hoạt động bán hàng lt;br / gt;- Hợp đồng, đơn hàng với khách hàng lt;br / gt;- Bảng công nợ khách hàng lt;br / gt;- Kế…

Nhân viên Phụ kho

DVN Sài gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
4.500.000 - VNĐ6.500.000 VNĐ một tháng
  • + Công tác phụ kho lt;br / gt;
  • Lt;br / gt;- Kiểm nhập kiểm tra số lượng hàng hóa theo chứng từ, kiểm tra bao bì, chuyển và sắp xếp hàng hóa đúng khu vực quy…

Nhân viên Kinh doanh - Sản phẩm Cỏ nhân tạo

DVN Sài gòn
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • + Công việc bán hàng lt;br / gt;
  • Lt;br / gt;- Tìm kiếm các đối tượng khách hàng tiềm năng lt;br / gt;
  • Lt;br / gt;- Thực hiện giao dịch bán hàng lt;br / gt;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email