Dvgt Hưng Thịnh jobs in Quy Nhơn

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
DVGT HƯNG THỊNH QUY NHƠN
Quy Nhơn
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
  • Chấm công tháng, công tăng ca và theo dõi phép năm CBNV trực thuộc.
  • Tham gia triển khai tổ chức tham quan du lịch, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.
DVGT HƯNG THỊNH QUY NHƠN
Quy Nhơn
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Đề xuất, kiểm tra, phối hợp nhân sự kế toán chi tiết từng phần hành để thực hiện công tác hạch toán kế toán phù hợp chuẩn mực kế toán, quy định thuế, quy định…
DVGT HƯNG THỊNH QUY NHƠN
Quy Nhơn
  • Khảo sát, phân tích và đưa ra các phương án thiết kế và thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật và xây dựng dân dụng – công nghiệp các hạng mục (giao thông,…
DVGT HƯNG THỊNH QUY NHƠN
Quy Nhơn
  • Là đầu mối thông tin và kết nối các thành viên trong các Ban QLDA được phân công làm Thư ký dự án.
  • Liên hệ đối tác/ nhà thầu mời họp;
» Create your CV - It only takes a few seconds