Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Dv Giám Định Các Kết Cấu Hàn Kim Loại Yeong Jaan jobs

Page 1 of 3 jobs
DV Giám Định Các Kết Cấu Hàn Kim Loại YEONG JAAN
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác liên quan đến người lao động.
DV Giám Định Các Kết Cấu Hàn Kim Loại YEONG JAAN
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác liên quan đến người lao động.
DV Giám Định Các Kết Cấu Hàn Kim Loại YEONG JAAN
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Tính kết cấu cho các dự án.
  • Được đảm bảo các quyền lợi theo quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các quy định khác liên…
» Create your CV - It only takes a few seconds