Create your CV - It only takes a few seconds

Dst Vina jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
DST VINA
Vĩnh Phúc
 • Lập kế hoạch sản xuất, theo dõi đơn hàng, tiến độ sản xuất, tính toán nguyên vật liệu cho sản xuất, khắc phục sự cố....
 • Quản lý các thiết bị sản xuất.
Công ty TNHH DST VINA
Vĩnh Phúc
 • Mô tả công việc - Nhân yêu cầu mua hàng từ bộ phận yêu cầu ,tiến hành tìm báo giá ,đặt mua ,nhận hàng và giao cho bộ phận yêu cầu - Chột công nợ, hóa đơn,hợp…
DST VINA
Vĩnh Phúc
 • Tiếp nhận yêu cầu mua hàng của các Bộ phận.
 • Tìm kiếm hàng hóa, nhà cung cấp, đàm phán, thương lượng giá cả.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh đến chất lượng hàng…
DST VINA
Vĩnh Phúc
 • Kiểm kê thiết bị, máy móc tháng, quý, năm.
 • Theo dõi nhập, xuất, tồn thiết bị.
 • Làm báo cáo, thống kê.
 • Lưu hồ sơ, chứng từ, sổ sách thống kê.
DST VINA
Vĩnh Phúc
 • Thực hiện việc xuất nhập nguyên vật liệu phụ tùng, thành phẩm.
 • Lập dữ liệu báo cáo tồn kho.
 • Xử lý hệ thống quản lý kho.
 • Kiểm kê hàng hoá theo lịch.
DST VINA
Vĩnh Phúc
 • Hàng tháng lên kế hoạch báo cáo mua thuốc, vật tư cần thiết cho công tác y tế.
 • Theo dõi, thống kê cấp phát thuốc theo định kỳ, báo cáo tồn kho vật tư, thiết bị…
DST VINA
Vĩnh Phúc
 • + Kiểm kê thiết bị, máy móc tháng, quý, năm.
 • + Theo dõi nhập, xuất, tồn thiết bị.
 • + Làm báo cáo, thống kê.
 • + Lưu hồ sơ, chứng từ, sổ sách thống kê.
DST VINA
Vĩnh Phúc
 • Tìm kiếm khách hàng, gặp gỡ trao đổi trực tiếp với khách hàng.
 • Lập kế hoạch sản xuất, sắp xếp kế hoạch giao hàng cho khách hàngđúng thời gian.
DST VINA
Vĩnh Phúc
 • Làm việc tại Công ty TNHH DST Vina - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Quản lý chung công việc của chi nhánh:
 • + Công tác Hành chính nhân sự:
DST VINA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm chung công việc của chi nhánh:
 • + Trợ lý kinh doanh cho quản lý Người Hàn quốc, nhận PO từ khách hàng, theo dõi tồn kho, lên kế hoạch giao hàng,…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds