Create your CV - It only takes a few seconds

Dseatech Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs

Kế toán kho

Dseatech Group
Hà Nội
 • Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, cho đến nay Công ty CP DSEATECH GROUP là một tập đoàn lớn mạnh với 4 công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt…

Kỹ sư combine bản vẽ

Dseatech Group
Hà Nội
13.000 VNĐ một giờ
 • Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, cho đến nay Công ty CP DSEATECH GROUP là một tập đoàn lớn mạnh với 4 công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt…

Nhân Viên Thanh Quyết Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN DSEATECH GROUP
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty Cổ Phần DSEATECH GROUP đang cần tuyển 2 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Thanh Quyết Toán trong ngành…

Thư ký công trình

Dseatech Group
Hà Nội
6.000 VNĐ một giờ
 • Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, cho đến nay Công ty CP DSEATECH GROUP là một tập đoàn lớn mạnh với 4 công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt…

Kỹ sư điện

Dseatech Group
Hà Nội
13.000 VNĐ một giờ
 • Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, cho đến nay Công ty CP DSEATECH GROUP là một tập đoàn lớn mạnh với 4 công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt…

Kỹ sư hiện trường cơ điện

Dseatech Group
Hà Nội
10.000 VNĐ một giờ
 • Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, cho đến nay Công ty CP DSEATECH GROUP là một tập đoàn lớn mạnh với 4 công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt…

Nhân viên telesales

Dseatech Group
Hà Nội
7.000 VNĐ một giờ
 • Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, cho đến nay Công ty CP DSEATECH GROUP là một tập đoàn lớn mạnh với 4 công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt…

Nhân viên kế toán tổng hợp

Dseatech Group
Hà Nội
10.000 VNĐ một giờ
 • Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, cho đến nay Công ty CP DSEATECH GROUP là một tập đoàn lớn mạnh với 4 công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt…

Nhân viên bảo vệ

Dseatech Group
Hà Nội
7.000 VNĐ một giờ
 • Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, cho đến nay Công ty CP DSEATECH GROUP là một tập đoàn lớn mạnh với 4 công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt…

Nhân viên kinh doanh

Dseatech Group
Hà Nội
7.000 VNĐ một giờ
 • Được thành lập vào ngày 30 tháng 3 năm 2007, cho đến nay Công ty CP DSEATECH GROUP là một tập đoàn lớn mạnh với 4 công ty con và nhiều Công ty liên kết hoạt…