Create your CV - It only takes a few seconds

Dreamtech Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs

Nhân Viên Nhân Sự Phụ Trách Tính Lương

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Tuân thủ theo yêu cầu, sắp xếp và sự điều động công việc của người quản lý.
 • Chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra hệ thống chấm công, máy chấm công;

Quản Lý Chất Lượng IQC

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Tuân thủ theo yêu cầu, sắp xếp và sự điều động công việc của người quản lý;
 • Quản lý chất lượng nguyên vật liệu đầu vào.
 • Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Lắp máy, lắp ráp linh kiện sản xuất camera module, die attach, wire bonding, housing attach, ir attach.
 • Phát hiện lỗi và các vấn đề phát sinh xảy ra đối với máy…

Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Phụ trách công việc kế hoạch sản xuất cho bộ phận.
 • Lập kế hoạch sản xuất.
 • Thiết lập tồn kho, kiểm soát công đoạn, quản lý tiến độ công đoạn.

Quản Lý Sản Xuất SMD/SMT (Bộ Phận DMC SMD ) new

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Điều phối nhân lực phù hợp của khối sản xuất.
 • Nhận kế hoạch, cân đối đảm bảo kế hoạch đã đề ra.
 • Quản lý chất lượng, sản lượng của bộ phận.

Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị ( Bộ Phận Set Main )

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Phân tích, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.
 • Làm báo cáo khi được cấp trên yêu cầu.
 • Chi tiết công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Phó Phòng Sản Xuất ( Bộ Phận FP Coating ) new

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Quản lý nhân lực phòng sơn, line sơn spray.
 • Quản lý sản lượng, chất lượng.
 • Có kinh nghiệm quản lý coating, kỹ thuật sơn, line sơn spray.
 • Từ 30 đến 40 tuổi.

Nhân Viên Chất Lượng OQC ( Bộ Phận DMC QA )

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Tuân thủ theo yêu cầu, sắp xếp và sự điều động công việc của người quản lý.
 • Quản lý chất lượng OQC, chất lượng sản phẩm đầu ra.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):

Nhân Viên Kinh Doanh

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Nhận các yêu cầu từ khách hàng, quản lý khách hàng.
 • Nhận FCST và làm kế hoạch giao hàng, xử lý hệ thống.
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Nhân Viên Phát Triển Model Mới

Công Ty TNHH Dreamtech Việt Nam
Bắc Ninh
 • Tuân thủ theo yêu cầu, sắp xếp và sự điều động công việc của người quản lý.
 • Thiết kế và phát triển model mới.
 • Làm báo cáo khi được cấp trên yêu cầu.
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.