Create your CV - It only takes a few seconds

Dp Lisse Việt Nam lisse Pharma jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs

(SL: 3 Người) Trình Dược Viên - Quảng Nam, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 7 Người) Trình Dược Viên - HCM

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 3 Người) Trình Dược Viên - Phú Yên, Khánh Hòa

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Khánh Hòa
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 1 Người) QUẢN LÝ BÁN HÀNG OTC - MIỀN TÂY

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
An Giang
15.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 1 Người) QUẢN LÝ BÁN HÀNG OTC - Nam Miền Trung - Tây Ng...

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Đắk Lắk
15.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 2 Người) Trình Dược Viên - Sóc Trăng, An Giang

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
An Giang
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 2 Người) Trình Dược Viên - Kiên giang, Phú Quốc

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Kiên Giang
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 3 Người) Trình Dược Viên - Bình Định, Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Bình Định
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 2 Người) Trình Dược Viên - Quảng Bình, Hà Tĩnh

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Hà Tĩnh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 3 Người) Trình Dược Viên - ĐăkLăk, Đăk Nông

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Đắk Lắk
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 2 Người) Trình Dược Viên - Gia Lai, Kon Tum

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Gia Lai
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 2 Người) Trình Dược Viên - Bạc Liêu, Cà Mau

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Bạc Liêu
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 3 Người) Trình Dược Viên - Hậu Giang, Cần Thơ

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Cần Thơ
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 3 Người) Trình Dược Viên - Lâm Đồng, Vũng Tàu

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Bà Rịa - Vũng Tàu
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(SL: 2 Người) Trình Dược Viên - Huế, Quảng Trị

CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma)
Quảng Trị
10.000.000 VNĐ một năm
 • CÔNG TY TNHH DP LISSE VIỆT NAM (Lisse Pharma).
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.
 • 227/4 Bông Sao, P5 , Quận 8 , Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Get new jobs for this search by email