Create your CV - It only takes a few seconds

Dntn Nhựa Đại Minh Cơ Sở Đại Minh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

DNTN Nhựa Đại Minh ( Sở Đại Minh)
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Công việc và thu nhập ổn định, có hội thăng tiến.
  • Bảo trì, kiểm tra nguồn điện của máy móc, thiết bị điện.
  • Kiểm tra, lắp đặt hệ thống điện của nhà xưởng theo…
» Create your CV - It only takes a few seconds