Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 183 jobs
DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đúng CV phục vụ cố định (SA), CV phục vụ chạy tuyến bán hàng theo kế hoạch.
 • Phát triển đội ngũ (chiếm 60% thời gian):
 • + Bán hàng và báo cáo SA 02.
DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hoạt động bán hàng thuộc khu vực quản lý.
 • Chọn đúng đối tác, Nhà phân phối theo đúng các tiêu chí của công ty.
 • Chế độ đãi ngộ khác:
DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đúng CV phục vụ cố định (SA), CV phục vụ chạy tuyến bán hàng theo kế hoạch.
 • Phát triển đội ngũ (chiếm 60% thời gian):
 • + Bán hàng và báo cáo SA 02.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Tổng hợp, phân tích số liệu bán hàng, đánh giá các khó khăn, cơ hội của hệ thống bán hàng và đưa ra phương án đề xuất.
 • Ngoài ra có thêm Bảo hiểm tai nạn 24h.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận thông tin và tìm kiếm nguồn hàng theo kế hoạch.
 • Đàm phán, thương lượng các điều kiện thương mại với nhà cung cấp (giá cả, thời gian giao hàng, phương…
DILIGO HOLDINGS
Tuyên Quang +8 locations
3.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn giới thiệu sản phẩm LIPZO và NIVA của công ty đến khách hàng.
 • Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng tại Siêu thị.
 • Gửi BC bán hàng theo tuần.
DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng thương hiệu tuyển dụng của Công ty.
 • Thực hiện tìm nguồn ứng viên đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân sự của Công ty.
 • Tổng hợp báo cáo tuyển dụng hàng tuần.
DILIGO HOLDINGS
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổng hợp dữ liệu và thực hiện tính lương, thanh toán lương cho các bộ phận.
 • Tổng hợp báo cáo ngân sách theo tháng, quý, năm.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý hoạt động bán hàng thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
 • Chọn đúng đối tác, Nhà phân phối theo đúng các tiêu chí của công ty.
 • Chế độ đãi ngộ khác:
DILIGO HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển đội ngũ Kho vận:
 • Tuyển dụng, đào tạo, huấn luyện, theo dõi kết quả và đánh giá nhân viên.
 • Điều phối việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa đến Siêu thị,…