Digiworld jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
Thực thi chính sách bán hàng của Hãng. Giải quyết hỗ trợ sau bán hàng, thu thập phản hồi, giải quyết khiếu nại cho các khách hàng. Báo cáo hoạt động vận hành.
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ14.000.000 VNĐ một tháng
Hỗ trợ ký kết các hợp đồng mua bán với khách hàng khi được đề xuất, chuyển giao từ Nestlé đến Digiworld. Hoàn tất bộ hợp đồng đầy đủ theo yêu cầu.
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
At Digiworld, your talent and contribution are greatly valued and rewarded. In charge of Mi Store online (Fanpage, website). Deploy the image at Mi Store.
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Kế hoạch năm của bộ phận. Xây dựng kế hoạch doanh số khu vực theo nhãn, nhóm, khách hàng. Lên kế hoạch nhập hàng cho nhóm (Đáp ứng nhu cầu bán hàng).
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Chịu trách nhiệm chuỗi khách hàng phụ trách: Hợp đồng,Trading Term, Công nợ, Claim, Nhân sự, Sản phẩm, Giá, CTKM,…. Hỗ trợ bộ phân kế toán:
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
7.500.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
Cập nhật, thống kê, phân loại công nợ phải thu, theo dõi chi tiết, giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời.
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Thiết kế banner, backdrop, brochure, quảng cáo của công ty. Thiết kế sự kiện, sân khấu, trang trí deco, hội nghị hội thảo. Có kinh nghiệm trong thiết kế đồ họa.
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Kế hoạch năm của bộ phận. Xây dựng kế hoạch doanh số khu vực theo khách hàng. Lên kế hoạch nhập hàng cho khách hàng (Đáp ứng nhu cầu bán hàng).
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
Chịu trách nhiệm hoàn thành & gia tăng doanh số thông qua các hoạt động trên thị trường (bao phủ thị trường, bán hàng, trừng bày, phát triển mối quan hệ khách…
DIGIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Duy trì và chăm sóc khách hàng/ đại lí hiện có nhằm tăng doanh số, đẩy thêm sản phẩm vào. Tìm kiếm mở rộng khách hàng, đại lý, cửa hàng. Sẵn sàng đi công tác.