Deli Yours jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Xử lý, đặt mua hàng từ NCC và quản lý đơn hàng mua cho công ty (mua hàng hóa thực phẩm).
 • Làm việc với Bp kho vận công ty, điều phối theo dõi hàng hóa phân bổ…
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỗ trợ (khi cần) các công việc phát sinh nhân sự mới (tuyển dụng nhân sự mới, thu hồ sơ nhân viên theo check list, làm các HĐLĐ, BHXH, các công việc khác).
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm doanh số, lên kế hoạch kinh doanh và triển khai kế hoạch theo chỉ tiêu của công ty đưa ra.
 • Duy trì và phát triển doanh số các khách hàng cũ.
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một năm
 • Phụ trách và điều hành, quản lý mọi hoạt động, nhân sự của Phòng Kinh doanh.
 • Tham mưu và tư vấn cho Ban lãnh đạo Công ty về các chính sách quản lý, chiến lược,…
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Đối với khách hàng do CS quản lý, CS trực tiếp tiếp nhận đơn đặt hàng của KH, lập và xử lý đơn hàng bán (SO) trên hệ thống.
 • Thực hiện đóng chứng từ.
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
6.500.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra đối chiếu công nợ nhà cung cấp trên bộ chứng từ tổng hợp từ mua hàng TSC, từ kế toán CN cấp 1 (KTK), từ Phó Trưởng CN cấp 2, (TSC, Chi nhánh cấp 1, 2,…
DELI YOURS
Khánh Hòa
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp tuyển dụng và bổ sung nhân sự mới (với sự hỗ trợ từ HCNS trụ sở chính), trình - Ban Giám đốc các đề xuất xét duyệt thi đua, đề bạt, tăng lương, khen…
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Hạch toán kiểm tra các nghiệp vụ phát sinh về doanh thu, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp…
DELI YOURS
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm doanh số, lên kế hoạch kinh doanh và triển khai kế hoạch theo chỉ tiêu của công ty đưa ra.
 • Duy trì và phát triển doanh số các khách hàng cũ.
» Create your CV - It only takes a few seconds