De Heus jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs
Công ty TNHH De Heus
Vĩnh Long
 • The Researcher reports hierarchically to the Farm Manager at the Poultry R&D farm.
 • Next to that, the Research reports functionally to the Global Poultry R&D…
DE HEUS VIỆT NAM
Vĩnh Long
 • Mô tả công việc - The Researcher reports hierarchically to the Farm Manager at the Poultry R&D farm.
 • Next to that, the Research reports functionally to the…
Công ty TNHH De Heus
Hải Phòng
 • Manage and execute the marketing activities:
 • Factory Opening, Exhibitions, Sponsorships, MoU Signing, new product launch, large seminars….
Công ty TNHH De Heus
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cooperate with HACCP team to develop, amend system materials to ensure compliance with ISO 22000 and GLOBAL GAP and practical production.
Công ty TNHH De Heus
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Issue contract/receive contract from suppliers.
 • Update & maintain supplier contract database/folder.
 • Monitor stock levels and ensure timely delivery.
Công ty TNHH De Heus
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Builds applicant sources by searching and contacting colleges/universities, employment agencies, and internet sites.
 • Source candidates through various channels.
DE HEUS VIỆT NAM
Hải Phòng
 • Mô tả công việc - Manage and execute the marketing activities:
 • Factory Opening, Exhibitions, Sponsorships, MoU Signing, new product launch, large seminars….
Công ty TNHH De Heus
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phục vụ hệ thống trại của khách hàng De Heus;
 • Chịu trách nhiệm về năng suất trại heo của khách hàng;
 • Ghi chép, tổng hợp, phân tích và báo các số liệu về năng…
Công ty TNHH De Heus
Nam Định
 • Lên kế hoạch và xây dựng chiến lược kinh doanh cho hoạt động kinh doanh nhóm hàng được giao trong khu vực phụ trách.
 • (Tháng, Quý, Năm, 05 năm.).
Công ty TNHH De Heus
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp thị và bán sản phẩm, dịch vụ của công ty và mở rộng kinh doanh ra các vùng miền được giao.
 • Chuẩn bị kế hoạch hành động và lên lịch trình nhằm nhận dạng…