Create your CV - It only takes a few seconds

Danh Khôi Holdings jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs

Chuyên viên tổ chức sự kiện

Danh Khôi Holdings
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kịch bản và đề xuất các ý tưởng tổ chức sự kiện cho Công ty và cho khách hàng.
 • Quản lý, tìm kiếm những đối tác, nhà thầu cung cấp các dịch vụ phục vụ sự…

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS
Bà Rịa - Vũng Tàu
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Tham gia xây dựng, thực hiện quy trình, nghiệp vụ,...
 • Đáp ứng tốt cho yêu cầu công việc và phù chuẩn mực kế toán hiện hành của Công ty và Nhà nước theo sự thay…

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Soát xét và đi đến thống nhất với các đơn vị trong kế hạch ngân sách định kỳ của đơn vị, giảm thiểu rủi ro, nâng hiệu quả sử dụng vốn.

UI-UX Designer new

Danh Khôi Holdings
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Your responsibilities include but not limited to the following:
 • Take responsibility for all aspects of design and implementation of UI and UX for mobile and web…

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ BÀN GIAO NHÀ

ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Chốt được các gói xây dựng với khách hàng.
 • Lt;br / gt;- Tư vấn xây dựng cho tất cả các khách hàng có nhu cầu của công ty.
 • 10000K - 20000K VND một tháng.

Senior iOS Developer (Objective C/Swift)

Danh Khôi Holdings
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As Senior iOS Developer, this position involves:
 • Product development in iOS using Swift.
 • Great integration skills using REST API.
 • Why You'll Love Working Here.

CUNG ỨNG MARKETING

ĐẦU TƯ DANH KHÔI HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lt;br / gt;- Xây dựng và phát triển danh sách đối tác chiến lược cho hợp tác chiến lược cùng BU.
 • Giám sát và quản lý công tác cung ứng BU lt;br / gt;- Hỗ trợ…

Senior Android Developer (Kotlin)

Danh Khôi Holdings
Thành phố Hồ Chí Minh
 • As Senior Android Developer, this position involves:
 • Là nhà phát triển Android Cấp cao, vị trí này bao gồm:
 • Product development in Android using Kotlin.

Chuyên viên tư vấn

Danh Khôi Holdings
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng quan tâm dự án do công ty triển khai.
 • Lập kế hoạch và hoàn thành doanh thu hàng tháng, quý, năm.

Trường phòng kinh doanh

Danh Khôi Holdings
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh của Phòng theo định hướng chiến lược của Công ty.
 • Tổ chức thu thập, phân tích, đánh giá thông tin thị trường và…
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email