Danco jobs in Hải Phòng

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
Danco Hải Phòng
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 3 Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
Danco Hải Phòng
Hải Phòng
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm, mở rộng thị trường.
 • 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 20 đến 35.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ quyền lợi của công ty theo quy định.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe;
Danco Hải Phòng
Hải Phòng
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên.
 • 5 Nam, độ tuổi từ 25 đến 35.
 • Được hưởng đầy đủ các chế độ quyền lợi của công ty theo quy định của nhà nước.
Danco Hải Phòng
Hải Phòng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 2 Nam, độ tuổi từ 20 đến 40.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi của công ty theo quy định.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?