Create your CV - It only takes a few seconds

Dan On Foods jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 27 jobs
Dan On Foods
Bình Dương
 • Bố trí các nguồn nhân lực, và giám sát đội ngũ công nhân kho để đạt được các mục tiêu của bộ phận kho.
 • Bảo quản hàng hóa và chứng từ chính xác.
Dan On Foods
Bình Dương
 • Theo dõi xuất nhập hàng hóa nội bộ - BP SX, kho trên hệ thống Navision, Nếu phát hiện sai sót yêu cầu các bộ phận có liên quan điều chỉnh.
Dan On Foods
Bình Dương
 • Kiểm soát, lưu trữ, duy trì hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến HTQLCL và BRC, Organic, Kosher...
 • Đảm bảo chỉ có những phiên bản hiện hành mới được sử dụng.
Dan On Foods
Bình Dương
 • Làm các báo cáo năng suất sản xuất hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng.
 • Làm báo cáo sử dụng năng lượng, sửa chữa, chi phí nhà máy.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Dan On Foods
Bình Dương
 • Kiểm tra, ghi báo cáo tình trạng thực hiện SSOP, GMP trong khu vực phụ trách.
 • Kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào, bán thành phẩm, thành phẩm trước khi đưa…
Dan On Foods
Bình Dương
 • Tìm hiểu hệ thống ERP Navision các chức năng trên các phân hệ,.
 • Tạo mã sản phẩm, khách hàng, nhà cung cấp khi có yêu cầu.
 • Báo cáo công việc cho TBP.
Dan On Foods
Bình Dương
 • Xem xét các đề nghị vật tư của bộ phận và phối hợp với phòng mua hàng đặt hàng phục vụ cho công việc sửa chữa, bảo trì, theo dõi xuất/ nhập vật tư theo yêu cầu.
Dan On Foods
Bình Dương
 • Graduated from Foods/ Product process.
 • Experienced in foods and nuts segment.
 • Quarterly update about overall Foods and Nuts quality assurance particularly for…
Dan On Foods
Bình Dương
 • Xử lý tấc cả các sự cố liên quan:
 • Tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ trưởng bộ phận và các phòng ban, phân tích nguyên nhân, phương án sửa chữa với thời gian dừng…
Dan On Foods
Bình Dương
30.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm về kỹ thuật, lắp đặt điện, cơ, chạy thử máy móc/ Maintenance Manager oversee to installing for engineering, M & E system…