Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Daeduck Việt Nam jobs

Page 1 of 4 jobs
Daeduck Việt nam
Vĩnh Phúc
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý Vendor gia công.
 • Họp triển khai kế hoạch sản xuất hàng ngày.
 • Báo cáo ngày tuần tháng.
 • Các công việc khác trao đổi khi Phỏng vấn.
Daeduck Việt nam
Vĩnh Phúc
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý Nhân lực, Sản lượng và Chất lượng trong công đoạn.
 • Cài đặt và quản lý chương trình kiểm tra của máy (AOI).
 • Công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.
Daeduck Việt nam
Vĩnh Phúc
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch sản xuất, quản lý tiến độ.
 • Lên kế hoạch gửi hàng cho Vendor gia công.
 • Xử lý hệ thống, báo cáo kết quả theo ngày.
 • 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35.
Daeduck Việt nam
Vĩnh Phúc
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý nhân lực trong ca.
 • Kiểm soát lỗi của hàng trong công đoạn.
 • Các công việc khác trao đổi khi phỏng vấn.
 • 1 Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 đến 35.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?