Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 29 jobs
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vấn Diamond Star
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm trong ngành bán hàng, vấn đầu là 1 lợi thế.
 • Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
 • vấn cho khách hàng các gói sản phẩm của công ty …
Công Ty CP Dịch Vụ Vấn Diamondstar
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẤN DIAMONDSTAR.
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Vấn DIAMOND STAR JSC, công ty con của Tập đoàn Tài chính Cầu Vồng tại Ấn Độ, được thành lập…
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vấn Diamond Star
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.
 • vấn cho khách hàng các gói sản phẩm của công ty (dự án tín dụng, dự án mở thẻ ngân hàng, dự án bảo hiểm sức khoẻ…)…
Công Ty CP Dịch Vụ Vấn Diamondstar
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000 VNĐ một giờ
 • CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẤN DIAMONDSTAR.
 • Công ty Cổ phần Dịch vụ Vấn DIAMOND STAR JSC, công ty con của Tập đoàn Tài chính Cầu Vồng tại Ấn Độ, được thành lập…
Dịch Vụ Vấn Diamond Star
Hải Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Đã từng làm việc tại các call center, vấn các dịch vụ tín dụng, tài chính sẽ được ưu tiên.
 • Có kinh nghiệm trong ngành bán hàng, vấn đầu là 1 lợi thế.
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vấn Diamond Star
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc trực tiếp tại văn phòng, liên hệ với khách hàng vấn sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
 • Toàn thời gian, Bán thời gian.
Diamond Star
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận, vấn cho khách hàng tham khảo về sản phẩm và dịch vụ tài chính của ngân hàng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc Thu hồi nợ qua điện thoại,…
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vấn Diamond Star
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm trong ngành bán hàng, vấn đầu là 1 lợi thế.
 • vấn cho khách hàng về sản phẩm thẻ tín dụng hoặc sản phẩm vay tiêu dùng của ngân hàng hoặc…
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vấn Diamond Star
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Liên hệ qua điện thoại vấn các dịch vụ, sản phẩm cho khách hàng (Theo danh sách có sẵn, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tai nạn…).
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vấn Diamond Star
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Làm việc trực tiếp tại văn phòng, liên hệ với khách hàng vấn sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.
 • Trao đổi thêm khi phỏng vấn.
 • Thông tin người liên hệ: