Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ Khách Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 28,231 jobs
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng Cá Nhân.
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng đối với bộ phận giao dịch Khách hàng:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp.
 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân.
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Tổ chức hoạt động kinh doanh, phát triển Khách hàng đối với bộ phận giao dịch Khách hàng:
 • CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
HRchannels.com
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Customer Service Advisors | Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng (Chuyển Phát Nhanh, Lương Thỏa Thuận, R5420).
 • Our client is a foreign invested logistics company, now…
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch Khách hàng:
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
Bảo Hiểm Nhân Thọ Dai-ichi Việt Nam Dai-ichi Life...
Cà Mau +4 locations
 • Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến dịch vụ Khách hàng là một lợi thế;
 • Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch bảo hiểm;
 • Hỗ trợ hoạt động phát triển kinh doanh;
Việt Nam
 • + Thực hiện phản hồi thông tin khiếu nại của khách hàng từ Bộ phận Dịch vụ khách hàng.
 • Trung tâm Dịch vụ Khách hàng – Khối Vận hành (Hội sở) cần tuyển dụng nhân…
Công Ty TNHH Logistics Mlc Itl
Bình Dương
 • Có kinh nghiệmở vị trí Chăm sóc Khách hàng.
 • Tiếp nhận các khiếu nại, phản hồi của khách hàng, phối hợp với các phòng ban lên phương án giải quyết cho khách hàng…