Dịch Vụ Giáo Dục Eb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
Dịch Vụ Giáo Dục EB
Gia Lai
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Designing lesson plans to achieve objectives of each lesson and the whole course as well.
 • A variety of teaching resources.
Dịch Vụ Giáo Dục EB
Gia Lai
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Biên phiên dịch / Thông dịch viên.
 • Designing lesson plans to achieve objectives of each lesson and the whole course as well.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC EB
Gia Lai
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
 • Quản lý quá trình bán hàng đến các trường và PHHS, từ khi bắt…
Dịch Vụ Giáo Dục EB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Tư vấn các khóa học và giải đáp thắc mắc của khách hàng hiện tại và khách hàng mới.
 • Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số.
Dịch Vụ Giáo Dục EB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The Marketing manager manages the day to day marketing activities of the organisation and long term marketing strategy for the company.
 • Toàn thời gian cố định.
Dịch Vụ Giáo Dục EB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được phân công.
 • Quản lý quá trình bán hàng đến các trường và PHHS, từ khi bắt…
» Create your CV - It only takes a few seconds