Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 1,677 jobs
Tập đoàn Sun Group
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm 5 năm trong việc quản lý, vận hành đối với dịch vụ an ninh bảo vệ tòa nhà, khu đô thị phức hợp.
 • Rà soát định biên, đánh giá hiệu quả vận hành;
Tập đoàn Sun Group
Hà Nội
 • Trực tiếp đào tạo kỹ năng mềm, nghiệp vụ cho nhân viên bảo vệ trong Công ty.
 • Tổ chức triển khai khảo sát, tổng hợp và phân tích nhu cầu đào tạo, tìm kiếm các…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
 • Anh văn giao tiếp, vi tính văn phòng.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đặc biệt ưu đãi khi sử dụng các hệ thống dịch vụ cao cấp của Tập đoàn Vingroup như:
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
 • Không yêu cầu kinh nghiệm.