Create your CV - It only takes a few seconds

Dịch Vụ 4gs Texas jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
Dịch Vụ 4Gs Texas
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bảo quản kho nguyên liệu và kho thành phẩm theo quy định của KCS, tránh:
 • Hư hại, hao hụt, ẩm mốc, côn trùng, cháy nổ ….
 • Theo dõi tiến độ sản xuất ra thành phẩm.
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ 4Gs Texas đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN TẠP VỤ trong…
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ 4Gs Texas đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm THỢ BÁNH trong ngành Lao…
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ 4Gs Texas đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN BẾP BÁNH KEM…
Dịch Vụ 4Gs Texas
Thành phố Hồ Chí Minh
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Tập hợp các chi phí phát sinh và hoạch toán trên phần mềm để phản ảnh hoạt động chi tiêu.
 • Theo dõi việc mua sắm công cụ dụng cụ, tài sản.
 • Kinh nghiệm 1 - 2 năm.
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ 4Gs Texas đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên QA/QC Kiêm Đóng…
CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 4GS TEXAS
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ 4Gs Texas đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ…
» Create your CV - It only takes a few seconds