Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Phẩm Victoria jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 56 jobs

Nhân Viên kho

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria đang cần tuyển 4 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.

Nhân Viên Phụ Kho

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.

Lễ Tân - Hành Chính

Dược Phẩm Victoria
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cấp phát văn phòng phẩm, đồng phục, ...
 • Nhân Viên Lễ Tân - Hành Chính :
 • Theo dõi công văn đi / đến.
 • Quản lý phòng họp Công ty, hỗ trợ công tác tổ chức phòng họp…

Nhân Viên QA/QC

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.

Nhân Viên Văn Thư

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.

Nhân Viên Văn Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.

Văn Phòng

Dược Phẩm Victoria
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm việc tại Thủ Đức.
 • Soạn thảo, quản lý, lưu trữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ của công ty.
 • Ghi nhận số lượng khách hàng trong ngày, lập báo cáo.

Nhân Viên Thu Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.

Nhân Viên Lễ Tân-Hành Chính

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.

Nhân Viên Văn Phòng(ko kinh nghiệm làm tại Thủ Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VICTORIA
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thủ Đức bởi Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria.
 • Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm victoria đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Chịu khó và thật thà.