Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Phẩm Unitechpharm Việt Nam jobs

Page 1 of 2 jobs

Trình Dược Viên Lương 10-15 Triệu / Tháng

DƯỢC PHẨM UNITECHPHARM VIỆT NAM
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Giới thiệu sản phẩm bao gồm tên biệt dược, hàm lượng hoạt chất, công dụng / ưu điểm của sản phẩm, liều dùng và giá cả của sản phẩm.
  • Lập kế hoạch và báo cáo:

Nhân Viên Kinh Doanh

DƯỢC PHẨM UNITECHPHARM VIỆT NAM
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
  • Giới thiệu sản phẩm bao gồm tên biệt dược, hàm lượng hoạt chất, công dụng / ưu điểm của sản phẩm, liều dùng và giá cả của sản phẩm.
  • Lập kế hoạch và báo cáo:
» Create your CV - It only takes a few seconds