Dược Phẩm Savi jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 47 jobs
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tuân thủ các quy định GMP của nhà máy Dược phẩm.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty SXKD dược phẩm.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, thống kê tình hình hàng hóa hàng xuất nhập hàng ngày, tháng, năm.
 • Lập báo cáo chi tiết tồn kho hàng hiện có hàng tuần, hàng ngày phục vụ buổi họp giao…
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi, cập nhật giá kê khai/kê khai lại trên trang web của Cục Quản lý Dược.
 • Lập tờ trình, theo dõi, trình ký giá tham gia thầu cho các sản phẩm của P.KD.
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
 • Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm.
 • Xây dựng quy trình sản xuất các sản phẩm mình phụ trách.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm 5 năm trong ngành dược phẩm, thực phẩm chức năng.
 • Tổ chức/đứng lớp các buổi đào tạo (nội bộ) chuyên môn sản phẩm cho các bạn Trình dược viên.
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có ít nhất 5 năm ở vị trí tương đương trong ngành Dược phẩm.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Dược, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.
 • Toàn thời gian cố định.
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hóa chất / Sinh hóa / Thực phẩm.
 • Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp hóa/ trung cấp dược.
 • Trình độ Cử nhân Hóa/ Cử nhân sinh học/ Cử nhân thực phẩm.
Dược Phẩm Savi
Bình Dương
 • Hỗ trợ trình dược viên triển khai công việc, các kỹ năng giao tiếp, bán hàng.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Dược, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các Công ty SXKD dược phẩm.
 • Tốt nghiệp Dược sĩ trung học;
 • Thực hiện công tác cấp phát nguyên liệu, bao bì, thành phẩm theo…
Dược Phẩm Savi
Long An
 • Hỗ trợ trình dược viên triển khai công việc, các kỹ năng giao tiếp, bán hàng.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành Dược, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.