Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Phẩm Ls Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên QA/QC

Dược Phẩm LS Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Lt;br / gt;- Chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra mẫu, công bố chất lượng sản phẩm.
  • Kiểm soát, đánh giá chất lượng đầu vào, đưa ra các biện pháp xử lý kịp thời…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email