Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Dược Phẩm Colovi jobs

Page 1 of 1 jobs
Dược Phẩm Colovi
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
  • Giới thiệu và bán sản phẩm cho khách hàng.
  • Nam/nữ tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học Dược.
  • Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, được chia sẽ kinh…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?